O udruzi

Osnivačka skupština udruge održana je 3.rujna 1999. godine, a glavni inicijator bio je pčelar Stjepan Drenški koji je kasnije izabran i za dopredsjednika udruge. Osim njega, prvo vodstvo udruge sačinjavali su Hrestak Romica (predsjednik), Reiner Slavica (tajnica), Burić Josip, Strsoglavec Blaž i Fišter Ivan (članovi upravnog odbora). Udruga okuplja članove sa područja Pregrade, Huma na Sutli i Desinića. Osnovna ideja zbog koje je osnovana je udruživanje zbog nabave i korištenja zajedničke opreme, zajedničkom nastupanju kod konkuriranja na raznim natječajima, razmjena iskustva, edukaciji i sl. Kroz sve te protekle godine udruga je dobro funkcionirala i svake godine dobivala pokojeg novog člana. No, na žalost bilo je i odlazaka iz udruge, ili pak jednostavno prestanka bavljenja pčelarstvom zbog starosti, bolesti i sl. Udruga razvija dobru suradnju sa ostalim srodnim udrugama sa područja Županije, a također i sa pčelarima iz Rogaca.

Tijekom proteklih godina nabavljeno je nešto zajedničke opreme i to one koja se rijetko koristi i nema potrebe da je svaki pčelar posebno kupuje. Udruga je organizirala i razna predavanja, kako edukativna za pčelare, tako i predavanja za građane. Pošto je uočeno da «obični» građani i nisu previše upućeni u pčelinji svijet i nisu dovoljno upućeni u korist od pčela i pčelinjih proizvoda pokrenuto je niz akcija i projekata u svrhu bolje informiranosti. Poznato je da s učenjem treba početi od najranijih godina, tako su članovi udruge posjetili dječji vrtić Naša radost u Pregradi i održali 2 predavanja, jedno za djecu, drugo za njihove roditelje. Posebno je bio interesantan igrokaz kojeg je upriličio Ivan Pogačić, a kom su sudjelovala i sama vrtićka djeca glumeći pčele. Još predstoji održati slična predavanja u vrtićima u Desiniću i Humu na Sutli. Ove godine pokrenute su i internetske stranice sa osnovnim informacijama o pčelama i pčelinjem svijetu, a i svatko zainteresiran moći će vidjeti gdje pronaći najbližeg mu pčelara. Predviđeno je i da će u skoro vrijeme svaki pčelar imati svoj mali kutak gdje će se moći i sam predstaviti. Posebno je interesantna suradnja sa jednom pregradskom udrugom tehničkog profila, Filmskim video klubom, pod vodstvom Milana Bunčića. Naime, klub je snimio kratki promidžbeni film o pčelarstvu i u tijeku je njegova montaža. Promocija filma predviđa se za kraj godine. Uz potporu Županije, odnosno odobravanjem projekta i potpisivanjem ugovora sa županijom u prvom tjednu 12. mjeseca, obilježit će se dan sv. Ambrozija, zaštitnika pčelara. Zamišljeno je da se uz dan otvorenih vrata, gdje će nas moći posjetiti djeca osnovnoškolskog uzrasta, jedan dan održi edukacija pčelara o HACCP mjerama kojih će se uskoro morati pridržavati svi pčelari, a drugi edukacijska predavanja za građane. No, prije svega priprema se i zajednički nastup i predstavljanje na ovogodišnjoj manifestaciji Branje grojzdja.

Udruga trenutno broji 47 članova, a članovi raspolažu sa ukupno oko 1200 košnica, odnosno pčelinjih zajednica. Zanimljiv je podatak da se sa tim fondom pčelinjih zajednica može proizvesti i do 30 tona meda u jednoj sezoni. Uz sav posao oko pčela koji treba biti obavljen prema pravilima struke, količina proizvedenog meda ovisi jako o vremenskim prilikama. Uz najpoznatiji bagremov med proizvodi se i cvijetni (proljetni) med, livada i kesten. Ostale vrste meda nisu karakteristične za naše podneblje.

Članica smo Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije od njegovog osnutka.